Våra tjänster

Skatteärenden

Löpande bokföring

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag. Vi arbetar med rationella verktyg som gör att Du kan följa ditt företags ekonomi på bästa sätt.

Bokföringen utgör en viktig länk i företagets redovisningssystem och är styrd av regler och lagar att följa. Som näringsidkare är du bokföringsskyldig och har ansvar för att bokföringen blir riktig. Säkerställ fackmannamässigt utförd bokföring genom att anlita oss. Vi sköter löpande registrering av ekonomiska händelser i ditt företag och erbjuder olika lösningar beroende på hur mycket du vill sköta själv..

Bokslut

Varje bolag, oavsett om företaget är ett AB eller annan företagsform, skall varje år avslutas med ett bokslut

Bokslutet avslutar den löpande bokföringen under året och redovisar periodens resultat och den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. Att göra bokslut är ofta den mest krävande uppgiften i bokföringen. Ett årsbokslut för aktiebolag och ekonomiska föreningar ska innehålla förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning samt revisionsberättelse i de fall bolaget omfattas av revisionsplikt.

Löneadministration

Förenkla ditt lönearbete med effektiv löneadministration

Frigör tid och förenkla din löneadministration med trygg och effektiv lönehantering. Personalen är din viktigaste resurs. Måna om personalen genom att säkerställa att frågor som till exempel lön, semesterrätt, ledigheter, fackliga förhandlingar och anställningsavtal sköts på ett professionellt sätt.