Consuma AB redovisningsbyrå

Redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning.

Redovisningskonsulten utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Det är Redovisningskonsulten som gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar, och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete. Redovisningskonsulten har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv.

Consuma AB

Adress: Grafikvägen 28/gavel, 121 43 Johanneshov

Tel: 08-508 612 11 · Fax: 08-556 720 20 · e-mail: info@consuma.se

Erkki Holva · erkki@consuma.se

Marzena Sobasik · marzena@consuma.se